top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıAhmet Onur Akyazıcı

Endüstriyel Tesis ve İmalathanelerde YangınEndüstriyel tesis ve imalathanelerin yangın söndürme sistemleri ile ilgili yaptığımız müşteri görüşmelerimiz sırasında karşımıza sıkça çıkan sorularla ilgili bazı bilgileri derledik;


Yangın dolabı, 1000 m²’den büyük imalathaneler ya da kapalı kullanım alanı 2000 m²’den büyük tesislerde zorunludur. Maksimum 30 metre aralıklarla, binada ulaşılamayan yer kalmayacak şekilde dizayn edilmelidir.

Sprinkler, toplam alanı 1000 m²’den fazla olan, kolay alevlenici ve parlayıcı madde üretilen veya bulundurulan tesislerde zorunludur. Sprinkler tasarımı binanın tehlike sınıfına ve diğer fiziki şartlara göre belirlenmelidir.Hidrant, binaların toplam taban alanı 5000 m²’den fazla olan tesislerde zorunludur. Hidrant yerleşim aralıkları binanın tehlike sınıfına göre tasarlanmalıdır. Hidrantlar binalara 5 metreden yakın ve 15 metreden uzak olamazlar.İtfaiye Su Verme Bağlantısı, cephe genişliği 75 m’yi aşan binalarda, itfaiyenin sisteme dışarıdan su basabilmesi için, sulu yangın söndürme sistemlerine en az 100 mm nominal çapında itfaiye su verme bağlantısı yapılması zorunludur. İtfaiye araçlarının bağlantı ağzına ulaşma mesafesi 18 m’den fazla olamaz.İtfaiye Su Alma Ağzı, 1000 m²’den büyük tesislerde zorunludur.Su Deposu, Su deposu hacmi yukarda belirtilen elemanların toplam su ihtiyaçlarına ve binanın tehlike sınıfının belirlenmesi sonucu ortaya çıkan süreye bağlı olarak belirlenir.


Yangın Pompası, sulu söndürme sistemlerine basınçlı su sağlayan, anma debi ve anma basınç değeri ile ifade edilen pompalardır. Pompaların, kapalı vana (sıfırdebi) basma yüksekliği anma basma yüksekliği değerinin en fazla % 140’ı kadar olması ve %150 debideki basma yüksekliği anma basma yüksekliğinin % 65’inden daha küçük olmaması gerekir.

Sistemde yedek pompa olması gerekir. Pompalardan bir tanesi dizel değil ise yangın pompalarının enerji beslemesi güvenilir kaynaktan ve binanın genel elektrik sisteminden bağımsız olarak sağlanır.
Gazlı/Köpüklü Söndürme Sistemleri, suyun söndürme etkisinin yeterli görülmedi ya da su ile reaksiyona girebilecek malzemelerin bulunduğu mahallerde gazlı söndürme sistemleri olması gereklidir. Örnek olarak kimyasal depolarda köpüklü veya gazlı söndürme, Server odalarında gazlı söndürme sistemlerini kurmanız gerekebilecektir.

Diğer ekipmanlar, yangın söndürme sisteminde kullanılan tüm ekipmanlar yanıcı olmayan malzemeden seçilmelidir ve sismik olarak gerekli koruma önlemleri alınmalıdır.


Okuduğunuz için teşekkürler.


Bu makale mekanik tesisat ve yangın söndürme sistemleri ile ilgili profesyonel olmayan kişiler için hazırlanmış olup, her bina için mevcut fiziki şartlar ve güncel yönetmelikler değerlendirilerek gerekli çalışmalar yapılmalıdır.


19 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Commentaires


Les commentaires ont été désactivés.
bottom of page